Distansundervisning första veckan efter sportlovet på högstadiet och gymnasiet

25 februari, 2021

Distansundervisning första veckan efter sportlovet på högstadiet och gymnasiet i Lunds kommun. Smittspridningen i Skåne påverkar skolundervisningen fram till påsk.

Den tidigare nedåtgående trenden i antal fall av covid-19 i Skåne bröts under förra veckan. Med anledning av detta och att sportlovet kan innebära nya kontakter med risk för smitta rekommenderar Smittskydd Skåne att högstadier och gymnasieskolor i Skåne i så stor utsträckning som möjligt bedriver distansundervisning första veckan efter sportlovet, det vill säga under vecka 9. De nya rekommendationerna påverkar planeringen för såväl gymnasieskolor som högstadieskolor och den planerade återgången till närundervisning på högstadiet anpassas efter de nya rekommendationerna.

Så här bedrivs undervisningen i högstadiet mellan sportlovet och påsklovet

Utifrån nya rekommendationer från Smittskydd Skåne kommer all undervisning på högstadiet att ske via fjärrundervisning under vecka 9. Därefter kommer en årskurs att vara på plats per vecka för närundervisning medan de övriga årskurserna får fjärrundervisning. Detta gäller fram till påsklovet.

Högstadieelever i Lunds kommunala grundskolor kommer att få undervisning enligt följande:

Vecka 9: Alla årskurser fjärrundervisning

Vecka 10: Årskurs 7 närundervisning i skolan. Årskurs 8 och 9 fjärrundervisning.

Vecka 11: Årskurs 8 närundervisning i skolan. Årskurs 7 och 9 fjärrundervisning.

Vecka 12: Årskurs 9 närundervisning i skolan. Årskurs 7 och 8 fjärrundervisning. 

För barn som är i behov av särskilt stöd eller för elever som saknar internetuppkoppling organiserar skolan särskilda lösningar. Elever  i grundsärskolan eller i kommunal särskild undervisningsgrupp får undervisning i skolan som vanligt.

Distansundervisning vecka 9 på gymnasieskolorna- sedan en tredjedel på plats

Under vecka 9 kommer samtliga årskurser i Lunds kommunala gymnasieskolor att få distansundervisning. Från vecka 10 och fram till påsklovet rekommenderas gymnasieskolorna att fortsätta ha högst en tredjedel av eleverna närvarande på skolan samtidigt. Rekommendationen gäller inte gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen. Undantag görs även för praktiska moment, vissa examinationer och elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Komvux, modersmålscentrum och internationella grundskolan

Komvux fortsätter bedriva utbildningen på distans enligt tidigare beslut. Vilka delar som kan ske på plats beror på kursens utformning, men även vilket behov det finns bland eleverna.

Modersmålscentrums undervisning i modersmålsämnet i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola fortsätter distans- och fjärrundervisningen. Detta gäller dock inte studiehandledning på modersmålet. Beslutet om fjärr- och distansundervisning för grundskolan gäller till 19 mars. För gymnasieskolan fortsätter distansundervisningen till 1 april.

Internationella grundskolans (ISLK) klasser MYP 3-5 går över till distans under vecka 9. Från vecka 10 kommer alla årskurser att få närundervisning.

Personer som varit utomlands

För den som varit på resa utomlands gäller att man ska stanna hemma från arbete, och skola och undviker att träffa andra människor än den egna familjen under 7 dagar efter inresa till Sverige. Man skall efter utlandsresa också provta sig direkt efter ankomst till Sverige och efter 5 dagar. Barn under 6 år undantas från provtagning i denna situation.