De får Lunds kommuns integrationspris 2020

28 januari, 2021

Med nya kunskaper och insikter möter de barn och föräldrar med olika bakgrunder på ett inkluderande sätt i förskolan. Lunds kommuns integrationspris år 2020 tilldelas de förskolor i kommunen som jobbar med modellen Bygga Broar – med barn och unga i centrum.

Illustration med texten Bygga Broar och en flicka som står på en bro

Priset uppmuntrar insatser som främjar ökad integration. Vinnare kan vara företag, organisationer, förvaltningar, nätverk eller föreningar i Lunds kommun.

– I stark konkurrens bland ett trettiotal nomineringar har vi valt att tilldela årets integrationspris till de förskolor i kommunen som jobbar med modellen Bygga Broar. Personalen utvecklar konkreta verktyg för hur man i det dagliga arbetet kan prata om och hantera frågor som rör jämställdhet och alla barns lika rättigheter. Pedagogerna stärks och blir tryggare i dialoger med barnet i centrum, säger Hedvig Åkesson (KD), ordförande i Lunds kommuns integrationsråd och jurymedlem.

Verktyg för tillit

Bygga broar är en modell som går ut på att ge pedagoger och personal kompetens och kunskap för att kunna bygga tillit till barn och deras familjer, för att sedan kunna prata om, och förhindra, hedersrelaterat förtryck eller våld, främja integration och inkludering och sätta barnet och barns rättigheter i centrum.

– Det är jätteroligt att priset uppmärksammar en så stor grupp som genom sitt arbete har möjligheten att främja integration, det vill säga alla förskolepedagoger och annan personal i förskolan. Det är vi som ställs inför stora och små dilemman och som ska kunna möta både barn och föräldrar på ett inkluderande sätt, säger Lisa Carlsson rektor på Källbyängars förskola, som tillsammans med förskoleläraren Leila Dorai Jacobsson representerar Bygga Broar arbetet på kommunens förskolor.

– Förskolan är en viktig del av barnens och familjernas liv och då är det speciellt viktigt att vi engagerar oss extra mycket, säger Leila Dorai Jacobsson.

Juryns motivering:

Bygga Broar är ett förebyggande arbete för att främja integration, stärka barns rättigheter och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Genom ett värdegrundsarbete med ett interkulturellt förhållningssätt underlättas samtal kring normer och värderingar med både barn och föräldrar.

Modellen introducerades inom förskolan i Lund för fem år sedan. Idag har drygt 500 rektorer, pedagoger och annan personal deltagit i utbildning och handledning i Bygga Broar och modellen används på drygt hälften av Lunds kommunala förskolor. Där möter personalen nu barn och föräldrar med ny kunskap och kompetens inom områden som allas lika värde, genus, jämställdhet, barns rättigheter, mänskliga rättigheter, fri kärlek, förbud mot barnaga och våld, kvinnlig könsstympning och barngifte.

Juryn för Lunds kommuns integrationspris har förhoppningar om att kunskap och kompetens från Bygga Broarska fortsätta att spridas inom förskolan och andra verksamheter i Lund för att bana väg för alla barns rätt till en trygg och fri barndom.

FAKTA Bygga Broar - med barn och unga i centrum

Bygga broar – med barn och unga i centrum är en modell, framtagen av den ideella föreningen Acting4Change.

Modellen går ut på att ge pedagoger och personal kompetens och kunskap för att kunna bygga tillit till barn och deras familjer, för att sedan kunna prata om, och förhindra, hedersrelaterat förtryck eller våld, främja integration och inkludering och sätta barnet och barns rättigheter i centrum.

Modellen grundar sig i att barns tillit till vuxna läggs tidigt – redan i förskoleåldern.

Modellen är baserad på såväl lokala som nationella styrdokument, samt barnkonventionen.

Sedan 2015 har mer än 500 förskolerektorer och förskolepedagoger på totalt 35 förskolor i Lund, såväl som nyckelpersoner och socialsekreterare, genomgått utbildningen.

Källa: Acting4Change

FAKTA Lunds kommuns integrationspris

  • Bakom priset, som delas ut årligen, står Lunds kommun.
  • Priset består av 20 000 kronor och ett diplom.
  • Juryn består av representanter från Integrationsrådet, föreningslivet och kommunens verksamheter.
  • Pristagare ska bland annat ha främjat till samarbete, bidragit till möte och kontakt mellan människor med olika etnisk bakgrund och ha gett ökad kunskap, positiv effekt och synbara resultat i Lunds kommun.