Dags för vårvinterbeskärning - för luft, solljus och föryngring

18 februari, 2021

I mitten av februari är det ett gnistrande vinterväder och kommunen håller på att avsluta hamlingen av platanerna på Clemenstorget. Det är Elenore Bengtsson, arbetsledare på serviceförvaltningen, och hennes gäng som sköter stadsparken, kommunens växtlighet i centrum och blomsterprogrammet. Här tipsar Elenore om vad man kan tänka på inför vårvinterbeskärningen. TEST

Besiktning av platanerna på Clemenstorget inför beskärning

Elenore Bengtsson, arbetsledare på serviceförvaltningen, betraktar resultatet under hamlingen av platanerna på Clemenstorget.

När är det vårvinter?

- När vårvintern inträffar avgörs mer av det rådande klimatet och var i sin årscykel växterna befinner sig, än tiden på året. Sverige är ett avlångt land så vårvintern inträffar vid olika tillfällen, beroende på var i landet man bor. Här i Skåne kommer den tidigare såklart, generellt under februari – men man måste ha lite fingertoppskänsla.

Varför man ska beskära just under vårvintern?

- Oj, det finns så många fördelar med vårvinterbeskärning! När man beskär släpper man in ljus och luft i grenverket, det gäller för all beskärning. Beskär man under vårvintern skapar man bättre förutsättningar för växtligheten under vår och sommar. Men det finns fler fördelar med vårvinterbeskärning. Utan blad som skymmer ser man mycket bättre. Man får en bättre överblick över grenverket och även en möjlighet att titta på de grundläggande strukturerna, trädgårdens former och beskära utifrån det. En annan fördel med att beskära under vårvintern handlar om att det är praktiskt. Utan blad blir det mindre skräp att ta hand om. Man har oftast gott om tid också, det finns ju inte så mycket annat att göra i en trädgård då.

Vad är det som går att beskära under vårvintern?

- Äpple, päron, bok, lind, måbär, syren, vinbär, hassel, pil är exempel på växtslag som alla är lämpliga att beskära under vårvintern. Forsythia, körsbärskornell och annat som blommar tidigt på våren kan man beskära precis efter blomning, så att man inte går miste om blomningen.

Och vad ska man inte beskära under vårvintern?

- Till exempel stenfrukter, björk, lönn och magnolia skall absolut inte beskäras under vårvintern. Dem kan man beskära under JAS - det vill säga juli, augusti och september - då kan man beskära allt.

- Annat som man kan beskära, men måste vara mycket försiktig med, är de vintergröna växterna, till exempel buxbom och idegran. Klippa, ansa och frisera vintergröna växter kan man göra senare, de är känsliga för frostbränna. Grenar kan man ta men vill man vara på den säkra sidan ska de få ha sina blad och barr ifred under vintern.

Hur tar man sig an ett risigt buskage?

- Man behöver inte nödvändigtvis ta sig an dem under vårvintern men även buskarna behöver ljus och luft för att vara fina sedan. I täta buskage kan en stor del av grenverken vara dött. Det som är dött ska bort först och bara genom det kanske man har glesat ut tillräckligt. Det kan vara lite svårt att se vad som är dött och vad som lever under vintern, men om du skrapar lite med nageln på grenen ser du om det lyser fram lite grönt. De döda grenarna är också spröda och knäcks lätt när man trycker på dem. Ta sedan gärna hela grenar nära marken i stället för att klippa en kvist här och där. När man tar bort större grenar, sådana som man sågar av lågt, ska man vara lite försiktig när man tar bort dem. Oftast har grenverket trasslat in sig och när man drar bort den avsågade grenen kan de grenar som ska vara kvar skadas. Därför är ett bra tips att dela grenen som ska bort på mer än ett ställe, och på så sätt undvika att skada de grenar man vill ha kvar.

Har du några sista goda råd att ge de som nu tar sig ut i sina trädgårdar med sågar och sekatörer?

- Jag tror att många är lite osäkra på vad de kan beskära och hur mycket. Då är ett gott råd att ta lite mindre, inte vara så drastisk. Huvudsaken är att man gör det. Något som stödjer detta att gå lite försiktigare fram, är att om man stressar växten genom att beskära för hårt, kan den vilja kompensera med mer växtkraft. Det kan bli mer skott och rotskott än man vill ta hand om, så lagom är bäst.

- Sedan skulle jag nog vilja varna för ”kvastar”. Att klippa grenar en bit upp, att toppa, blir inte snyggt om man inte är ute efter att formklippa växten. Där man beskär en gren uppstår ju tio nya, en kvast. Vill du undvika dem ska du i stället ta bort hela grenar på låg nivå. På det viset släpps också mer ljus in på det grenverk som är kvar.

- Ett annat gott råd gäller snittytan när man beskär. Såga och klipp lite snett för att vattnet ska rinna av lätt och inte stanna upp på skärytan.