Crazy Holding AB medger kommunens talan och ansöker om konkurs

5 februari, 2021

Lunds kommun driver en rättsprocess mot Crazy Holding för att få tillbaka de 3,7 miljoner kronor som felaktigt betalats ut till bolaget. Nu medger bolaget kommunens talan och den inplanerade huvudförhandlingen ställs in.

I slutet av oktober 2019 betalade Lunds kommuns ekonomiservice tre fakturor som skulle betalats till ett visst plusgironummer istället till ett likadant bankgironummer. Den totala summan på 3,7 miljoner kronor hamnade hos bolaget Crazy Holding AB.

Huvudförhandlingen ställs in

Kommunen var därefter i kontakt med bolaget för att kräva återbetalning, men det slutade i en stämningsansökan mot bolaget i december 2019. På grund av coronapandemin har huvudförhandlingen dröjt och skulle äga rum först nästa vecka, på tisdag den 9 februari. Nu har huvudförhandlingen alltså ställts in, eftersom bolaget medgett kommunens talan.

– Sannolikt kommer domstolen besluta i enighet med vårt yrkande. Men eftersom bolaget samtidigt begärts i konkurs så lär det bli en fordran i konkursboet. Tyvärr ser förutsättningarna mörka ut för att få tillbaka pengarna, säger Gunnar Jönsson, kommunjurist. 

Åtgärder för att förhindra felbetalningar

Direkt efter att utbetalningen upptäcktes gjordes en rad åtgärder för att förhindra att liknande felbetalningar ska kunna göras, däribland minimeras nu manuella utbetalningar så långt det är möjligt och utbetalningar till plusgiron separeras från övriga betalningar och hanteras i särskild ordning.

– Vi har genomfört en översyn av våra nuvarande utbetalningsrutiner på ekonomiservice. Förändringar har gjorts både kortsiktigt och långsiktigt vad gäller en rad olika åtgärder och rutiner Det är oerhört viktigt att vi lär av våra misstag och säkerställer en säkrare hantering framöver, säger Annika Jonasson, stöd- och servicechef i Lunds kommun.