Beslut om undervisningen för årskurs 7-9 efter påsk

19 mars, 2021

De senaste tre veckorna har antalet fall av covid-19 i Skåne åter börjat sjunka sakta. Smittskydd Skåne bedömer därför att andelen elever i högstadiet som får närundervisning i skolans lokaler kan ökas. Från och med vecka 14 rekommenderas högstadieskolorna ha så mycket av undervisningen som närundervisning som möjligt och att minst två tredjedelar av eleverna kan närvara samtidigt i skolans lokaler.

Mot bakgrund av dessa nya rekommendationer från Smittskydd Skåne har barn- och skolnämndens presidium idag beslutat om hur den fortsatta undervisningen kommer att se ut efter påsklovet, det vill säga från och med vecka 14. 

Beslutet som är fattat innebär följande:

  • Vecka 14 – fjärrundervisning för årskurs 8. Årskurs 9 och 7 har undervisning på plats i skolan.
  • Vecka 15 – fjärrundervisning för årskurs 7. Årskurs 9 och 8 har undervisning på plats i skolan.
  • Ambitionen är att samtliga elever ska vara åter i närundervisning från och med vecka 16. Naturligtvis givet att inga andra råd  och rekommendationer finns från myndigheterna.

Vidare information kommer att skickas ut från respektive skola.