Beslut om styrelse ska tas om

10 februari, 2021

En dom från Förvaltningsrätten i Malmö slår idag fast att upphäva valet av Lunds Rådhus AB:s och Visit Lunds AB:s styrelse. Bakgrunden är att Förvaltningsrätten anser att valet inte tillkännagivits på ett korrekt sätt.

Det var den 19 december 2019 som styrelserna för de nya bolagen Visit Lund AB och Lund Rådhus AB valdes i Lunds kommunfullmäktige. Men Förvaltningsrätten anser att det inte framgick tillräckligt tydligt att val av styrelseledamöter skulle ske, och menar därför att valet behöver göras om.

Ingen formell betydelse för redan fattade beslut

Det här påverkar endast styrelsen i Lunds Rådhus AB, eftersom Visit Lund AB har en annan styrelse nu än vad som valdes den 19 december 2019. Domen har ingen formell betydelse för det arbete och beslut som hittills gjorts i bolagen. Valet av styrelse i Lunds Rådhus AB väntas tas på nästkommande kommunfullmäktige, den 18 februari.