Backaskolans bibliotekarie tilldelas källkritikpris

1 april, 2021

Monika Staub Halling, skolbibliotekarie på Backaskolan, är korad till vinnare av källkritikpriset ”Det gyllene förstoringsglaset” för sitt arbete med att utbilda elever i källkritik och att ställa kritiska frågor. 

Källkritikspriset ”Det Gyllene förstoringsglaset” delas varje år ut till personer, intiativ eller organisationer som gjort enastående insatser för källkritik och kritiskt tänkande på nätet. Priset består av tre delar varav kategorin Skolpriset 2021 går till en av våra medarbetare, Monika Staub Halling, skolbibliotekarie på Backaskolan i Lund. Juryns motivering lyder:

”Monika Staub Halling är en skolbibliotekarie som ständigt arbetar för att förmedla vikten av ett källkritiskt förhållningssätt. I sin skolvardag gör hon de yngsta eleverna till källgranskare, samtidigt som hon inspirerar och sprider kunskap till kollegor genom sitt utåtriktade arbete som författare och föreläsare.”

Monika Staub Halling

I Monikas uppdrag som bibliotekarie ingår bland annat en central roll i att uppmuntra eleverna till läsning och att utveckla sin läsförmåga, men också sin medie- och informationskunnighet.

- Eleverna måste få en förståelse för att det finns en avsändare bakom all information, som kan ha olika syften. Men också att vi själva är avsändare som måste ta ansvar för vad vi sprider, eftersom det får konsekvenser för oss själva såväl som andra.

På Backaskolan som är en F-3 skola, får varje elev biblioteksundervisning varannan vecka. Vid lektionerna får eleverna inte bara tillfälle att låna böcker utan också ett lektionsinnehåll som är relevant till vad klasserna arbetar med för stunden. 

- Efter påsklovet ska vi till exempel i årskurs 3 träna på informationssökning kopplat till undervisningen om forntiden, och i årskurs 2 ska vi jobba med gamla och moderna myter om rymden, kopplat till NO-undervisningen om planeternas rörelser, berättar Monika. 

Monika lyfter upp det goda arbete som görs av hennes bibliotekariekollegor som arbetar aktivt med källkritiksundervisning, men lyfter också fram potentialen att skapa bättre förutsättningar för lärare och skolbibliotekarie att kunna samarbeta strukturerat kring undervisningen. Hon menar också att det är viktigt att källkritiksarbetet hålls på rätt nivå.

- Källkritiksarbetet behöver vidgas så att det inte blir för mycket fokus på att misstro allt och alla. Lika viktigt som att träna upp det kritiska tänkandet är att visa på att det finns källor vi kan betrakta som trovärdiga.

Monika Staub Halling

Monika skickar också med nyttiga tips på hur källkritiksarbetet kan utvecklas i samarbete med skolans bibliotekarie.

- Skapa regelbundet tillfällen då arbetslag eller ämneslag samplanerar undervisningen tillsammans med skolbibliotekarien. Hen kan tillföra mycket utifrån sin yrkeskompetens. Källkritik och övrig medie- och informationskunnighet ingår i nästan samtliga ämnen i läroplanen, och ju mer undervisningen kan vävas ihop desto mer meningsfullt blir det för eleverna.

Källkritikpriset ”Det gyllene förstoringsglaset” delas ut av Internetstiftelsen. 2021 delas priset ut till Kungliga biblioteket/Digiteket, Monika Staub Halling och SeniorNet Sweden.

Läs mer om Internetstiftelsens källkritikspris.

Besök Backaskolans skolbiblioteks site.