Axis huvudkontor får Lunds stadsbyggnadspris

10 mars, 2021

Lunds stadsbyggnadspris för 2020 går till Axis huvudkontor i nordöstra Lund. En av stadens största och nyaste arbetsplatser prisas för sin högresta gestalt och för att snabbt ha kommit att bli en symbolbyggnad för stadsutvecklingen i området Ideon.

En vit kontorsbyggnad i sin helhet

Axis nya huvudkontor. Foto: Kasper Dudzik

Axis nya huvudkontor var inflyttningsklart under förra året och huset är ett landmärke vid Lunds norra entré. Det består av en sammanhängande byggnad, uppdelad i flera byggnadskroppar i varierande höjd som samspelar med varandra. Huvudentrén är placerad i kvarterets hörn och vänder sig i riktning mot Ideonområdet, innanför öppnar sig ett stort, ljust gemensamt entrétorg.

Fasaden består av en tung naturstensklädd bas och lätta glasfasader med vita, vinklade lameller ovanpå.

– Ett omfattande utvecklingsarbete pågår för Ideonområdet med målsättning att öka stadsmässighet och vända baksidor till framsidor. Axis nya byggnad är ett mycket gott exempel som bidrar till att stärka platsvarumärket genom dess höga kvalitet i gestaltning och utförande, säger Hans Juhlin, juryns ordförande och Lunds stadsbyggnadsdirektör.

Det är Andreas Jentsch som tillsammans med kollegor på Fojab arkitekter och Landén Krantz arkitekter har ritat kontoret med arbetsplatser för 1 300 av Axis medarbetare.

– Speciellt stolt är jag över att den tydliga gestaltningen med kilformade volymer bryter ner skalan. Tillsammans med den höga detaljeringen gör det huset taktilt och välbearbetat. När insidan kopplar materialitet och rumslighet till människors välbefinnande genom träribbor, rundningar i formspråk samt utblickar så är utsidan en välorkestrerad komposition av sten, glas och djupa triangelformer som gör att huset öppnar och stänger sig när man passerar, säger Andreas Jentsch, uppdragsansvarig arkitekt på Fojab.

Juryns motivering

”En ny mäktig byggnad har tagit plats i Lund.

Byggnaden markerar porten till Ideons företagsområde och utgör i sin vita högresta gestalt ännu ett landmärke i staden. Symbolvärdet av att ett viktigt huvudkontor placeras här är betydelsefullt för den stadsutveckling som pågår i Lund.

Med stor skicklighet har arkitekterna hanterat gestaltningen av en stor byggnadsvolym genom grafisk fasadutformning och väl balanserat volymspel, något som tål att upplevas på både nära och långt håll.

I sitt inre bjuder byggnaden på inspirerande och förebildliga kontorsmiljöer. Känslan av värme och mänsklighet genomsyrar utförandet där flexibilitet, hållbarhet och trivsel präglar varje detalj.

Ett så väl genomfört projekt kräver ett kreativt samarbete mellan beställare och arkitekter, där hög ambitionsnivå och gemensam målbild borgar för ett vackert och funktionellt slutresultat.

Årets pristagare har tillsammans lyckats möta denna utmaning.

Varma gratulationer till Axis Communications, Fojab arkitekter samt Landén & Krantz arkitekter!”

Om Lunds stadsbyggnadspris

1990 delades stadsbyggnadspriset ut för första gången. Priset har instiftats av LKF, som en gåva till 1000-årsjubilerande Lunds kommun.

Syftet med priset är att ”premiera arkitekter eller andra byggaktörer, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun. Härvid ska särskilt beaktas arkitektoniska insatser som förenar utveckling av stadsbilden, skönhetsvärden, väl gestaltad livsmiljö och god funktion”.

Prissumman är på 30 000 kronor.

Tidigare års pristagare

Stort ljust rum med trappor och gångar

Interiör från Axis nya huvudkontor. Foto: Felix Gerlach