Återgång till närundervisning för gymnasielever

15 april, 2021

Från och med den 26 april kommer de kommunala gymnasieskolorna återgå till närundervisning. Det beslutade utbildningsnämnden vid ett extra insatt möte 14 april.

Bakgrunden till beslutet är att Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning upphörde 1 april. Smittskydd Skånes rekommendationer är gymnasieskolorna i Skåne succesivt kan återgå till närundervisning efter påsklovet, minst två tredjedelar av eleverna bör kunna erbjudas närundervisning i skolans lokaler samtidigt.

Utbildningsnämnden beslutade att från och med den 19 april ska minst två tredjedelar av skolans elever ha närundervisning samtidigt i skolans lokaler. Återgången ska ske utifrån varje skolas egna förutsättningar. Gymnasiesärskolan ska även fortsatt ha närundervisning.

Följer rekommendationerna från Smittskydd Skåne

Från och med den 26 april 2021 ska samtliga gymnasieskolor endast bedriva närundervisning.

– Att fler elever nu stegvis kommer tillbaka till närundervisning är viktigt utifrån vårt utbildningsuppdrag. Distansundervisningen har påverkat både studieresultaten och elevernas mående negativt. Nu kan förhoppningsvis en bit av den utbildningsskuld som har byggts upp börja betalas tillbaka. 
Samtidigt är pandemin inte över. Ska den här återgången fungera behöver vi alla hjälpas åt. I ett läge där smittspridningen förändras kan andra åtgärder bli aktuella. Vi följer rekommendationerna från Smittskydd Skåne och för även fortsatt en löpande dialog om utvecklingen i våra gymnasieskolor, säger Rasmus Törnblom (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Varje skola ska fortsätta att vidta förebyggande åtgärder för att minska trängsel och risk för smittspridning.