Arbetsmiljöverket häver skyddsstoppet på Polhemskolan

1 februari, 2021

I fredags utfärdades ett så kallat skyddsstopp på gymnasieskolan Polhem. Anledningen var att Lärarnas Riksförbunds skyddsombud menar att arbetsgivaren inte kan garantera att avstånd hålls i lokalerna. Nu har Arbetsmiljöverket prövat skyddsstoppet och kommit fram till att det hävs utan krav på vidare åtgärder.

PolhemEfter Folkhälsomyndighetens rekommendation om att gymnasieskolorna delvis skulle återgå till närundervisning fattades beslut om att de kommunala gymnasieskolorna i Lund skulle kombinera när och fjärrundervisning. Eleverna på Polhemskolan, skulle återgå till delvis närundervisning, med en tredjedel elever i lokalerna samtidigt, i dag, måndag. Enligt skyddsombudet innebar det omedelbar risk för medarbetares liv och hälsa att återgå till närundervisning och utfärdade därför skyddsstoppet.

Skyddsstoppet hävdes på måndagen

Under måndagseftermiddagen hävdes skyddsstoppet på Polhemskolan av Arbetsmiljöverket. Utifrån den informationen som framkommit vid inspektionen finner Arbetsmiljöverket ingen omedelbar risk för liv och hälsa, utan anser att Polhemskolans åtgärder för att kunna hålla avstånd i lokalerna är tillräckliga.

– Det är mycket positivt att vi fått besked så fort från Arbetsmiljöverket. Vi tror att smittskyddsläkare är de som är bäst lämpade för att ge rätt rekommendationer hur vi ska agera i en pandemi. Självklart gör vi allt för att bidra till en minskad smittspridning men vårt uppdrag är även att ge eleverna den utbildning som de har rätt till. Vi följer kontinuerligt upp medarbetares oro genom våra lokala riskanalyser, säger Stefan Norrestam, utbildningsdirektör i Lunds kommun.

Kommunen följer myndigheternas rekommendationer

Som arbetsgivare kan man antingen acceptera ett skyddsstopp eller låta Arbetsmiljöverket pröva begäran. Lunds kommun valde det senare alternativet.

– Vi höll inte med om skälen till skyddsstoppet. Lunds kommun följer så väl regeringsbeslut, som rekommendationer från smittskydd Skåne, Folkhälsomyndigheten och arbetsmiljölagen. Mot bakgrund av det vidtar vi kontinuerligt en rad olika åtgärder för våra medarbetare och elevers hälsa, säger Johanna Holmberg, HR-direktör i Lunds kommun.

Eleverna återgår till kombinerad när- och fjärrundervisning på onsdag

Under måndagen bedrevs all undervisning på distans. Eftersom Arbetsmiljöverkets besked kom sent under måndagseftermiddagen valde skolan att i förväg planera för distansundervisning även under tisdagen den 2 februari. Därefter går Polhemskolan över till det sedan tidigare planerade upplägget med en kombination av när- och distansundervisning. På så sätt glesas antalet personer också ut i klassrummen. Elever och vårdnadshavare uppmanas att ta del av skolornas information i vklass.

FAKTA Skyddsstopp

Om det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har skyddsombudet på arbetsplatsen rätt att avbryta arbetet. Det här kallas för skyddsstopp eller skyddsombudsstopp och är reglerat i arbetsmiljölagen 6 kap. 7 §.