Var mycket försiktig vid grillning och eldning

13 augusti, 2020

På grund av de höga temperaturerna varnar räddningstjänsten om en ökad brandrisk.

Det är just nu väldigt torrt i skog och mark. Räddningstjänsten avråder därför starkt för att göra upp eld i skog och mark. Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser, se länken nedan.

Grillplatser i Lunds kommun

Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grillar på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Håll dig uppdaterad om brandrisken och eventuellt eldningsförbud via krisinformation.se.