Vad ska området kring arenan heta?

9 januari, 2020

Idrottsområdet vid Klostergården saknar ett passande platsnamn. Vi behöver din hjälp!

Kommunen vill stärka varumärket för arenaområdet som har en ökad satsning på sport, kultur och event. På området finns bland annat Lunds största publika inomhusarena Sparbanken Skåne Arena, med kapacitet upp till 4000 gäster. Där är även en ishall och en utomhusarena för fotboll. Utomhusarenan kan få fler användningsområden. Det finns planer på att arrangera konserter där och just nu utreds hur stor publik anläggningen klarar.

Platsen med alla arenor ska knytas ihop med ett gemensamt namn. Ett förslag är att flytta namnet Olympen. Olympens gamla placering på Sparta har helt byggts bort och arenan är istället platsen för idrott och större event. Men innan beslut fattas i byggnadsnämnden vill vi veta vilka namnförslag du har.

Fram till den 16 februari kan du lämna namnförslag.

Efter det går vi igenom alla förslag och gör ett urval som presenteras för byggnadsnämnden i mars.

Lämna ditt namnförslag

Området inritat på karta. Klostergårdens IP, ishall och Sparbanken Skåne Arena samt två närliggande fotbollsplaner är inringade.