Nya befolkningssiffror: Så många invånare har Lunds kommun

26 februari, 2020

Sveriges tolfte största stad fortsätter att växa. Vid årsskiftet hade Lunds kommun 124 935 invånare.

Drönarbild Lund Totalt ökade folkmängden i Lunds kommun med 1 987 personer förra året. Det är den största befolkningsökningen de senaste tio åren, undantaget 2017.

– Det är oerhört positivt att så många vill uppfylla sina drömmar i just vår kommun. Det visar hur attraktivt Lund är och att väldigt mycket går åt rätt håll. Vi har hög kvalitet i våra välfärdsverksamheter, god arbetsmarknad, låg brottslighet, välutvecklade kommunikationer och attraktiva boendemiljöer, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Sveriges tolfte största kommun

Lund är Sveriges tolfte största kommun sett till antalet invånare. Av de kommuner som är större än Lund så ökade Lunds befolkning 2019 med fler personer än vad Västerås, Norrköping, Jönköping och Umeå gjorde. Det visar Statistiska centralbyråns senaste officiella siffror.

– Lunds kommun har vuxit både med fler invånare och fler arbetstillfällen under en lång tid. Det är väldigt glädjande, samtidigt som det ställer stora krav på oss, både som organisation och plats. Vi är många som aktivt jobbar för att möta såväl dagens som framtidens behov och önskemål på bästa sätt, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lunds kommun.

2019 föddes det 1 170 barn, vilket är 61 färre födda jämfört med 2018. Antalet avlidna var fler än 2018, 810 avled 2019 jämfört med 789 under 2018.

Positivt flyttnetto till Lund

Under 2019 flyttade 11 768 personer till kommunen samtidigt som 10 147 personer flyttade från Lund. Det ger ett positivt flyttnetto för 2019 på 1 621 personer, varav 296 personer utgörs av ett positivt inrikesflyttnetto (inrikes inflyttade-inrikes utflyttade) och migrationsnettot (invandrade-utvandrade) utgör 1 325 personer. Jämfört med 2018 var inflyttningen större och utflyttning mindre. Inflyttningen ökade med 46 personer och utflyttningen minskade med 337 personer.