Nominera kandidater till årets integrationspris

2 december, 2020

Vet du någon som kämpar för integration i Lund? Nu är det dags att nominera kandidater till Lunds kommuns integrationspris 2020. Priset syftar till att uppmuntra insatser som arbetar med att föra människor närmare varandra.

Priset delas ut till en förening, organisation, ett nätverk, företag eller en kommunal verksamhet som lyckats väl med sina insatser för ökad integration i Lund. Det kan till exempel vara att främja samarbete, bidra till möte och kontakt mellan människor med olika etnisk bakgrund, att arbeta med konkreta åtgärder – inte enbart baserat på avståndstagande från rasism och diskriminering – att få fler Lundabor att bli aktiva och delaktiga i samhällsfrågor, samt att ge ökad kunskap, positiv effekt och synbara resultat.

Prissumman är 20 000 kronor.

Pristagaren utses av en jury med representanter från Lunds kommuns integrationsråd, föreningslivet och andra som är insatta i integrationsarbetet i Lund. 2020 års pris kommer att delas ut vid årsskiftet. 

Nomineringen är öppen fram till den 11 december 2020.

Nominera till årets integrationspris

Priser som Lunds kommun delar ut