Lunds gymnasieskolor ställer om – undervisningen ska delvis hållas på distans

20 november, 2020

Lunds kommun sätter nu in åtgärder inom de kommunala gymnasieskolorna med anledning av nya möjligheter att kombinera närundervisning med distansundervisning. Smittspridningen i Skåne ökar. Förändringen görs för att undvika trängsel i skolans lokaler och i kollektivtrafiken.

Börjar gälla torsdagen den 26 november

I dag togs det ett ordförandebeslut i utbildningsnämnden om att gymnasieskolor i Lunds kommun från och med torsdagen den 26 november ska ställa om och delvis bedriva sin undervisning på distans. Denna förändring gäller i nuläget fram till den 26 februari 2021.

– Vår uppgift i denna pandemi är tudelat. Vi ska både säkra utbildningsuppdraget och bidra till minskad smittspridning. Med detta beslut kan vi hålla skolorna öppna, samtidigt som delar av undervisningen bedrivs på distans för att glesa ut och minska trängseln i våra lokaler och i kollektivtrafiken. Vi har några av Sveriges största skolor och väldigt många elever som pendlar in till Lund från andra kommuner, säger ordförande i utbildningsnämnden, Rasmus Törnblom (M).

Olika förutsättningar på olika skolor

Rektorerna på de olika gymnasieskolorna har tagit fram planer för hur undervisning, som nu delvis ska ske på distans, ska organiseras. Förutsättningarna ser olika ut på kommunens gymnasieskolor. För att kombinationen av närundervisning och distansundervisning ska fungera så bra som möjligt kommer rektorerna att få möjlighet att själva besluta om tillämpningen på de enskilda skolorna.

Gymnasiesärskolan är undantagen från undervisning på distans och kommer att fortsätta med undervisning i skolans lokaler. Elever som läser modersmål på gymnasiet kommer att gå över till distansundervisning

– Våra gymnasieskolor har på ett mycket föredömligt sätt sedan läsårsstarten gjort många förebyggande åtgärder för att minska trängseln på skolorna. Nu tar vi ännu ett steg och räknar med att kunna glesa ut på skolorna med en tredjedel. Det är en svår situation vi befinner oss i, som ställer höga krav på oss alla. Våra rektorer gör sina planeringar med elevers och personals bästa, säger Stefan Norrestam, utbildningsdirektör i Lunds kommun.

– Dagens beslut kommer utifrån erfarenheterna från våren där vi såg att exempelvis den psykiska ohälsan ökade hos eleverna. Därför gör vi annorlunda nu, och en omställning till deldistans är den bästa lösningen vi har just nu för att glesa ut och minska antalet fysiska kontakter. I denna pandemi är det viktigt att vi alla hjälps åt, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

Utvärderas löpande

Elevhälsan kommer att fortsatt finnas tillgänglig. Elever som behöver stöd kommer kunna komma till skolan. Denna förändring innebär större möjligheter att göra undantag från distansundervisningen nu än i våras.

Skollunchen till elever som undervisas på distans kommer inte att kunna erbjudas, då det är för kort tid kvar till jullovet. Detta kan ändras inför nästa termin. 

Effekterna av detta beslut kommer att följas och utvärderas löpande. Det kan tillkomma ytterligare anpassningar allt eftersom beroende på hur läget utvecklas.