Information med anledning av coronaviruset

9 februari, 2020

Lunds kommun följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset. Lunds kommun följer de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar.

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.
Information om coronaviruset på krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande till exempel smittovägar, hur du kan skydda dig och risker med viruset.
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

Se även Region Skånes information om beredskapen i Skåne:
Beredskap i Region Skåne om coronaviruset sprids

Information in english

The city of Lund is actively following the developments regarding the corona virus. The city of Lund is following the directives given by Swedish health authorities

You can find up to date information in english at "Emergency Information from Swedisk authorities":

Official information on the new coronavirus from "krisinformation.se"

Q&A in english about the corona virus from ”The Public Health Agency of Sweden”