Eldningsförbudet upphävs

20 augusti, 2020

Från och med torsdag den 2020-08-20 upphävs eldningsförbudet i Lund. Beslutet innebär att det återigen är tillåtet att elda utomhus, men vi uppmanar ändå till att iaktta försiktighet.

Eld på grillplats

Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning, exempelvis kommunens iordningställda grillplatser.

Grillplatser i Lunds kommun

Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grillar på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten, på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Det är tillåtet att elda och grilla tills dess att något annat meddelas.

Upphävandet gäller med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Mer information om eldningsförbud och brandrisk finns hos Länsstyrelsen Skåne.