Visselblåsarärende utreds nu i Lunds kommun

11 februari, 2019

Just nu jobbar kommunjuristerna i Lund med att utreda ett visselblåsarärende. Ärendet är det första som utreds sedan visselblåsartjänsten infördes i juni förra året.

Enligt anmälan handlar det om snedvriden konkurrens och att frågan om detta inte hörsammats internt. Ärendet berör konkurrensförhållandet mellan en intern och extern entreprenör. Anmälan togs emot i mitten av december 2018, av den externa aktör som kommunen anlitat för att hantera visselblåsarärenden.

Efter en inledande kontroll, ska nu kommunjuristerna undersöka ärendet bland annat genom att ta stickprov på fakturor och undersöka upphandlingar med mera.

- Visselblåsarfunktionen i Lunds kommun är en viktig kanal för att dela upplevelser om missaktsamhet inom Lunds kommun. Nu utreder vi ärendet centralt och säkerställer de eventuella åtgärder som krävs, säger Jesper Jakobsson, administrativ chef och chefsjurist i Lunds kommun.

En skriftlig utredning väntas bli klar under februari 2019.