Vill du veta mer om Vombsjön?

7 november, 2019

Välkommen till informationsmöte om Fokus Vombsjön. Här får du ta del av projekt Fokus Vombsjöns första verksamma år 2018/19. Vad har projektet utfört hittills? Och hur ser det planerade arbetet ut framöver?

Bild på VombsjönPå informationsmötet får du möjlighet att prata med arbetsgruppens representanter och ta del av aktuellt material. Det kommer finnas möjlighet att lämna synpunkter samt delge tankar och funderingar kring projektets arbete och om Vombsjön som sjö.

Projekt Fokus Vombsjön syftar till att föra samman aktörer i området kring Vombsjön och tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet i sjön.
Lunds kommun ingår i arbetsgruppen för Fokus Vombsjön. 

När? Tisdag 19 november 17.00-19.00. Kostnadsfritt.

Var? Sessionssalen i Sjöbo kommunhus

Anmälan? Anmälan görs till fokusvombsjon@kavlingean.se Ange namn och antal deltagare  

OSA? Tisdag 12 november.

Frågor? Kontakta Linda Parkefelt, projektledare: linda.parkefelt@sydvatten.se, 010-515 10 52

För mer information se http://kavlingean.se/Fokus-Vombsjoen.html