Världens största lågtempererade fjärrvärmenät invigt i Lund

25 september, 2019

Tisdag 24 september invigde Kraftringen världens största lågtempererade fjärrvärmenät på Brunnshög i Lund! Som första kund värms nu Science Village Scandinavias konferensanläggning Möllegården med återvunnen värme från forskningslaboratoriet MAX IV.

MAX IV är den enda anläggningen i sitt slag i världen där värmeenergin som processen skapar återvinns. I framtiden kommer hela stadsdelen Brunnshög att värmas upp av forskningsanläggningarna i området. Det 65-gradiga fjärrvärmevattnet kommer också att räcka till att värma upp bland annat spårvägens hållplatser. Möjligheterna för att använda det lågtempererade fjärrvärmevattnet till andra innovativa och klimatsmarta lösningar är många.

Nu går arbetet vidare i takt med att byggnationerna på Brunnshög kommer igång. Dessutom deltar Lunds kommun, Kraftringen och ett flertal andra parter i Sverige och Danmark i EU-projektet Cool DH för att införa lågtempererad fjärrvärme i både nya och befintliga byggnader som ytterligare ett steg mot en hållbar energiomställning. Du kan läsa mer om detta projekt på: www.cooldh.eu