White arkitekter utformar framtidens Stadshall i Lund

3 juni, 2019

Det blir White arkitekter som får uppdraget att utforma framtidens Stadshall i Lund utifrån sitt vinnande tävlingsbidrag The stage is set.

Hela 59 bidrag lämnades in till den arkitekttävling som Lunds kommun arrangerat under vintern och våren i samarbete med Sveriges arkitekter. Av dessa 59 fastnade juryn för White arkitekters The stage is set

Juryns motivering lyder: 

”The stage is set aktiverar Stadshallen i sin helhet och låter byggnadsensemblen bli just den nod och samlingsplats för kultur som programmet efterfrågar. Med ett konsekvent genomfört grepp skapas en generös palett av robusta lösningar som tillåter både anpassning och framtida utveckling”.

The stage is set - White Interior

Med det vinnande bidraget som inspiration kommer Lunds kommun och White arkitekter nu att inleda arbetet med att tillsammans ta fram ett slutligt förslag till stundande byggstart.

- Stadshallen kommer att bli mer öppen och tillgänglig för olika kulturaktiviteter och kommer att bidraga på ett positivt sätt till en mer levande stadskärna. Det är min förhoppning att Stadshallen blir ett levande kulturhus, tillgängligt för alla åldrar och för möjligheter att uppleva och utöva olika kulturaktiviteter, säger juryns ordförande, kommunalrådet Inga-Kerstin Eriksson (C).

- Vi är otroligt glada och stolta över att få fortsätta med arbetet att utveckla Stadshallen. Med respekt för Anshelms arkitektur öppnar vi upp byggnaden mot staden och gör den till en självklar mötesplats för Lundaborna, säger Rebecka Wijk, ansvarig arkitekt hos White.

Det vinnande förslaget kan ses i sin helhet på Sveriges arkitekters webbplats; 
The stage is set

Det visas också, från klockan 17 i eftermiddag, för allmänheten på Stadshallen LAB, Stortorget 9 tillsammans med övriga tre pristagare i tävlingen. Utställningen pågår till och med den 19 juni.

Fakta

Utifrån konceptet ”Från finrum till vardagsrum” har kommunstyrelsen fastställt följande målbild för projektet:  ”Stadshallen ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds tillväxt”.

Inför den planerade byggstarten, hösten 2019, genomför Lunds kommun fyra upphandlingar. Tre av dessa är nu klara:

  • Samverkansledare för byggentreprenad: Prolog AB
  • Byggentreprenad: Byggnadsfirman Otto Magnusson AB
  • Gestaltning: White arkitekter AB
  • Operatör, som på uppdrag av Lunds kommun ska driva Stadshallen: pågår

Tidplan

  • Projektering mars – oktober 2019
  • Byggstart under hösten 2019 (inleds med sanering av befintliga lokaler)
  • Byggproduktion vintern 2019/20-sommaren 2021

Relaterad information