Trygghetsdialoger i Dalby och Veberöd ger chans att påverka

19 september, 2019

Hur trygg känner du dig? Hur kan märk-DNA minska inbrotten och hur kan arbetet för en trygg kommun stärkas och utvecklas? Nu kan du som bor i Dalby och Veberöd vara med och påverka.

På trygghetsdialogerna får du tillfälle att tycka till om tryggheten i ditt närområde. Det kommer också finnas möjlighet att diskutera märk-DNA. Syftet är att fånga upp upplevelser av trygghet och säkerhet och svara på frågor om vad kommunen och andra aktörer gör.

Parallellt planeras en särskild informationsinsats om DNA-märkning på Stångby bibliotek 24 september.

Trygghetsdialoger

Plats: Medborgarcenter i Veberöd
Tid: 25 september kl 17-19

Plats: Medborgarcenter i Dalby
Tid: 26 september kl 17-19

Informationsinsats om märk-DNA

Plats: Stångby bibliotek
Tid: 24 september kl 10-17

På trygghetsdialogerna medverkar representanter från Lunds kommun, Fältgruppen, Polisen, Räddningstjänsten, Nattvandning.nu och märk-DNA-bolag. På informationsinsatsen om märk-DNA deltar märk-DNA-bolag och representanter från kommunen för att svara på frågor. 

Det som kommer fram i dialogerna kommer följas upp i samverkan med de aktörer och förvaltningar som berörs. Eftersom många aktörer är samlade samtidigt ger det dig möjlighet att peka ut områden och verksamheter som skapar otrygghet så att de olika deltagarna gemensamt kan rikta sina insatser.

– I arbetet med framtagandet av ett nytt medborgarlöfte, tryggt östra Lund, är vi nu intresserade av vad ni som är boende i de östra delarna av kommunen tänker om trygghetsfrågorna. Polisen kommer att finnas på plats för att fånga upp er uppfattning i denna medborgardialog, säger Joakim Nyberg, kommunpolis.

– I Lund ska alla känna kunna känna sig trygga, oavsett var i kommunen man befinner sig. Det är en högt prioriterad fråga. Vi vill därför lyssna på erfarenheter och upplevelser som Lundaborna har och utifrån det utveckla vårt arbete. Det är viktigt för att vi ska blir så effektiva som möjligt och hålla rätt fokus, säger Philip Sandberg, (L), kommunstyrelsens ordförande.

Trygghet och säkerhet fokusområde för kommunen

Lunds kommun är och ska vara en trygg plats att leva, vistas och att verka i. Trygghetsdialogerna är en del i satsningen på att stärka arbetet med trygghet och säkerhet. Detta är en viktig strategisk fråga och ett fokusområde för kommunen. En av insatserna för att minska inbrott och öka tryggheten i kommunen är att utöka informationsinsatserna med märk-DNA.