Samhällsintresserade föreningar sökes

21 augusti, 2019

Vill din förening eller organisation engagera er i att stärka samverkan kring frågor som är viktiga för Lund och Lundaborna? Då kan ni ansluta er till Överenskommelsen.

Genom Överenskommelsen vill Lunds kommun uppmärksamma och synliggöra idéburen sektors viktiga roll som opinionsbildare och röstbärare, samt stärka idéburen sektors roll som aktör i samhällsutvecklingen.

Alla föreningar och organisationer i Lund kan löpande ansluta sig. Förutsättningen är att föreningen utgår från en demokratisk värdegrund, att alla människor har ett lika värde och att föreningen gynnar samhälls- och medlemsintresset.

Läs mer om Överenskommelsen och hur du ansluter dig

Ökad kunskap genom fördjupat samarbete

Överenskommelsen handlar om hur kommunen och idéburen sektor i Lund ska kunna utveckla ett fördjupat samarbete kring frågor som är viktiga för vår stad och medborgaren och hitta lösningar som stärker demokratin, ökar medborgarnas delaktighet och minskar utanförskapet i samhället. Den ska leda till att parterna får ökad kunskap om varandras roller, förutsättningar och möjligheter för att på så sätt stimulera till ett positivt, nyfiket och öppet samarbetsklimat och ett gemensamt hållbart utvecklingsarbete.