Så nöjda är företagarna med Lunds kommun

21 maj, 2019

Lunds kommuns företagare ger både ris och ros till det lokala företagsklimatet. Det framkommer av Svenskt Näringslivs enkätundersökning ”Lokalt företagsklimat”. Undersökningen bygger på enkätsvar från det lokala näringslivet om vad de tycker om företagsklimatet i Lund.

Det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i kommunen blir fortsatt bättre. Områden där Lunds kommun förbättrat sig är skolans attityder till företagande, kommunens information till företag, kommunens tillämpning av lagar och regler och kommunens konkurrens. Företagen lämnar även förslag på områden där kommunen kan förbättra sig. Däribland önskas i första hand ökad dialog med kommunen, bättre förståelse hos tjänstepersoner och politiker för företagande och snabbare handläggningstider. Tillgång till medarbetare med relevant kompetens är ett område som fortsatt försämras.

- Ett stärkt företagsklimat är en prioriterad fråga som står högt på vår dagordning. Utan goda förutsättningar för näringslivet minskar våra möjligheter att erbjuda en bra välfärd för Lundaborna. Denna undersökning är ett verktyg för att lyssna in företagens upplevelser av hur det är att driva företag i Lunds kommun och hur kontakten med kommunen uppfattas, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

Nyligen släppte Sveriges kommuner och landsting sin företagsklimatunderökning, Löpande Insikt, som ger en kompletterande bild av företagsklimatet. Av den framgår också att företagen fortsatt ger kommunen gott betyg när det gäller kommunens myndighetsutövning. Företagen är mest nöjda med myndighetsområdet livsmedelskontroll och serveringstillstånd (alkohol).

- Våra planerade och genomförda satsningar på företagsklimatet går hand i hand med företagens önskemål, där service, tillgänglighet och bemötande är viktiga frågor. Nyligen öppnade kommunen en företagslots som syftar till att göra kontakterna med kommunen både mindre tidskrävande och komplicerade, säger Per Persson, näringslivs- och turismchef i Lunds kommun.

Här kan du läsa mer om undersökningarna Lokalt företagsklimat och Löpande Insikt.