Preliminärt resultat på 48 miljoner kronor 2018

11 februari, 2019

Lunds kommun redovisar ett resultat på 48 miljoner plus för 2018, vilket är 39 miljoner kronor bättre än budgeterat. Det finansiella målet om ett överskott på två procent, motsvarande cirka 130 miljoner kronor, uppnås inte.

– Vi behöver arbeta för att nå det finansiella målet. Överskottet behövs dels för att kunna finansiera investeringar utan att behöva låna pengar, och dels för att klara av oförutsedda utgifter, säger Henrik Weimarsson, ekonomidirektör.

Den främsta anledningen till det positiva resultatet på 48 miljoner kronor var högre statsbidrag än budgeterat. På minussidan sjönk skatteintäkterna samtidigt som verksamheten blev något dyrare än budgeterat.

De största förändringarna från budget syns i följande nämnder:

  • Barn- och skolnämnden redovisar ett underskott på 78 miljoner kronor. Anledningen är framförallt fler barn än beräknat i förskola och skola.
  • Socialnämnden redovisar ett underskott på 23 miljoner kronor. Anledningen är främst högre kostnader än beräknat för externt köpt vård.
  • Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett resultat på plus 62 miljoner kronor. Anledningen är att färre personer än beräknat har behövt hjälp.
  • Tekniska nämnden redovisar ett resultat på plus 25 miljoner kronor, varav 17 miljoner till följd av senarelagda investeringar inom exploatering och infrastruktur.

Övriga nämnder har inte avvikit från budgeten.

Läs mer: Ekonomi i Lunds kommun