25 april, 2019

Pluseffekter för hela samhället! Det konstaterade representanterna för den idéburna sektorn och Lunds kommun när de under torsdagen undertecknade en överenskommelse om ett fördjupat samarbete.

I Lund har vi ett aktivt föreningsliv med stort engagemang. Det ger oss fantastiska förutsättningar att samverka kring frågor som är viktiga för vår stad och lundaborna. Överenskommelsen, som beslutats av kommunfullmäktige, konkretiserar hur kommunen och idéburen sektor i Lund ska utveckla ett fördjupat samarbete kring frågor som är viktiga för Lund och lundaborna.

Idén att skapa en överenskommelse kommer från PIL (Paraplyorganisationen för Idrottsföreningar i Lund) och LIPS (Lunds Ideella föreningars Paraplyorganisation med Socialt arbete). Parterna i Överenskommelsen är Lunds kommun och alla organisationer/föreningar i Lund som tillhör den idéburna sektorn.

Nu går arbetet vidare genom att en handlingsplan ska arbetas fram med utgångspunkt från de principer och åtaganden som finns i styrdokumentet Lunds Överenskommelse.

Mer om överenskommelsen finns på https://lund.se/kommun--politik/sa-har-arbetar-vi-med/overenskommelsen/