Nu kommer besked om skolplacering i förskoleklass

28 februari, 2019

Drygt 1400 barn i Lunds kommun ska börja förskoleklass hösten 2019. Vårdnadshavare i Lunds kommun har under december och januari haft möjlighet att lämna in önskemål om vilken skola barnet ska gå på. Handläggningen är nu avslutad och besked skickas ut till vårdnadshavarna.

De föräldrar och vårdnadshavare som lämnat önskemål via kommunens e-tjänst, får e-postmeddelande med länk till Min Sida i kommunens självserviceportal. För att ta del av beslutet digitalt så behöver du Bank-ID/E-legitimation. Har önskemålen lämnats in på blankett kommer besluten att skickas ut med brev under vecka 10.