Med anledning av beskedet att stänga polishuset i Dalby

2 september, 2019

I dag kom beskedet att polisen stänger polishuset i Dalby.

Under hösten kommer polisen att utreda hur den fortsatta närvaron i de östra delarna av kommunen ska se ut. Parallellt ska Lunds kommun tillsammans med polisen, dels utreda om det finns andra lokaler som är intressanta och dels undersöka möjligheten att samlokalisera med någon kommunal verksamhet i de östra kommundelarna. 

Samarbetet mellan polisen i Lund och Lunds kommun bygger på en samverkansöverenskommelse  som sträcker sig mellan år 2019 och 2022. De gemensamma och mer konkreta åtgärderna mellan polis och kommun kommer bland annat att synas inom ramen för det nya medborgarlöftet ”Tryggt östra Lund” som vi kommer att ta fram under hösten.