24 april, 2019

Lund hamnar på plats två i Aktuell Hållbarhets rankning av landets bästa miljökommuner 2019. Vinnare för tredje året i rad är Helsingborg. Framgångsfaktorn i Lund är ett långsiktigt arbete, med både bredd och spets, i samverkan med andra aktörer i staden och tydligt fokus på kunskap och innovation.

Sedan 2009 genomförs den årliga rankningen av kommunernas miljöarbete av tidningen Aktuell Hållbarhet. Som underlag för bedömningen har tidningen skickat en enkät med frågor om bland annat klimatarbete, upphandling, transporter, naturvård och cirkulär ekonomi.

– Resultatet är ett kvitto på att miljöarbetet genomsyrar Lunds kommun och att vi är på rätt väg. Samtidigt vet vi att vi har en lång väg kvar och nu ligger vårt fulla fokus på att fortsätta förbättra oss, säger kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L).

Lunds kommun har i många år arbetat systematiskt och långsiktigt med miljöfrågorna och att Lund ska vara ett grönt föredöme är ett av fyra fokusområden i kommunens ekonomi- och verksamhetsplan 2019-2021. För att nå dit samarbetar kommunen med en rad andra aktörer i staden.

– Vi samverkar brett och söker ny kunskap tillsammans med det innovativa lokala näringslivet, civilsamhället, Lunds universitet, våra kommunala bolag och andra offentliga aktörer i Sverige och andra länder. Vi har långsiktiga mål som vi aktivt följer upp för att se vad vi kan göra för att bli ännu bättre, fortsätter Philip Sandberg.

Arbetet har redan tidigare gett en rad olika utmärkelser såsom årets cykelstad, bäst på hållbara transporter, årets återvinningskommun och finalist i årets klimatstad. Lund är dessutom nära att nå målet om att bli fossilbränslefria i den egna organisationen med hela 97 procents fossilbränslefrihet 2018.

– En framgångsfaktor är att vi både har bredd och spets inom miljöarbetet. Det finns fantastiskt mycket kunskap och engagemang i organisationen som ger ett driv framåt. I Lund vågar vi också gå före och testa nya lösningar för att utveckla oss ytterligare, säger Jon Andersson, chef för miljöstrategiska enheten.

Ett exempel på detta är att Lund är den första kommunen i Sverige som inrättat ett lokalt klimatpolitiskt råd som har till uppgift att granska och ge rekommendationer för hur kommunen kan utveckla sitt klimatarbete. Rådet är tvärvetenskapligt med forskare från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp.

För mer information kontakta gärna: 

Philip Sandberg, tel 046 359 52 27
Jon Andersson, tel 046 359 58 40