Lund och Malmö samarbetar inom automatisering

10 maj, 2019

Det blev i veckan klart med Lunds kommuns och Malmö stads gemensamma upphandling för ett ramavtal inom Robotic Process Automation (RPA). Tillsammans har kommunerna samarbetat för att specificera vad man behövt, utvärderat tillsammans och valt partnern Capgemini som leverantör.

- Att samarbeta kommuner emellan är en självklarhet och att tillsammans ingå i ett långsiktigt samarbete med Lunds kommun inom området automatisering är en nyckel till framgång, säger Maria Stellinger Ernblad, Digitaliseringschef för Malmö stad.

Översiktsbild på Lund och ett lager med koder ovanpå.

Det finns inom alla delar av de kommunala organisationerna ett behov av att automatisera arbetsuppgifter och processer. Avtalet kommer ge möjligheten för hela kommunen i respektive stad att kunna driva på automatiseringen i sin takt, med ett stöd från en central organisation.

- Inom alla delar av kommunen så finns det många arbetsuppgifter som vi kan låta en robotmjukvara hantera, för att låta våra medarbetare fokusera sin värdefulla tid och kompetens på mer värdeskapande aktiviteter, säger Åsa Melvanius, Digitaliseringschef för Lunds kommun.

Framöver så kommer Malmö stad och Lunds kommun att tillsammans dela utvecklingsplaner och se hur man bäst kan dela både erfarenheter och utvecklingsprocesser, för att få bästa möjliga effekt av samarbetet.

- Redan nu så har vi många verksamheter som kommit långt med att identifiera arbetsprocesser som kan automatiseras, så att få en partner som stöd för utveckling av arbetssätt inom RPA och att automatisera processer kommer att påskynda den redan pågående resan, säger Jimmy Jansson, som leder automatiseringsarbetet i Lunds kommun.

Hela det offentliga Sverige går emot en framtid där vi varken kommer ha pengar eller personal för att göra de arbetsuppgifter som krävs och det är en verklighet för både Malmö stad och Lunds kommun. Automatisering av arbetsuppgifter med hjälp av RPA kommer vara en viktig pusselbit i att framtidssäkra välfärden.

- Vi behöver se detta som en förändringsresa där vi gör det tydligt hur vi önskar att vårt framtida arbete ska se ut, där vi får vara visionära och uttrycka var det mänskliga har sin plats, för att sedan systematiskt använda RPA och annan teknologi för att förstärka oss människor, säger Giovanni Leoni, ledare för automationsarbetet i Malmö stad.