Lund klättrar i företagsrankning

24 september, 2019

Lunds kommun klättrar 18 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna, som presenterades på tisdagen. Framsteg görs bland annat när det gäller det sammanfattande omdömet av företagsklimatet, som väger tungt i undersökningen och dessutom är ett prioriterat utvecklingsområde för Lunds kommun.

I rankingen placerar Lunds kommun sig på plats 124, en förbättring med 18 placeringar från förra årets mätning.

– Vi är självklart stolta över att företagen upplever att företagsklimatet i Lunds kommun blivit bättre. Företagsklimatet är en prioriterad fråga för oss och ett bra företagsklimat bidrar till att göra Lunds kommun till en attraktiv plats när man vill starta och driva företag. Med goda förutsättningar för näringslivet ökar våra möjligheter att erbjuda en bra välfärd för Lundaborna, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

Utöver företagsklimatet visar rankingen även förbättringar på områden som medias attityder till företagande, kommunens information till företag och kommunens tillämpning av lagar och regler. Störst skillnad från förra årets mätning ser vi när det gäller frågan om kommunens konkurrens, det vill säga  hur man upplever att kommunen bedriver verksamhet som tränger ut privat näringsverksamhet, där förbättringen i år är mycket stor.

– Denna undersökning är ett av flera verktyg för att lyssna in företagens upplevelser av hur det är att driva företag i Lunds kommun. Vi arbetar långsiktigt med företagsklimatet och detta är ett kvitto på att vi är på god väg. För att förenkla för företagen inrättade kommunen i våras en företagslotsfunktion, som syftar till att underlätta kontakten med kommunen. Och fler insatser är på gång, säger Per Persson, näringslivs- och turismchef i Lunds kommun.