Lund kan bli årets Superkommun

2 maj, 2019

Lund har nominerats till årets Superkommun i kategorin städer och stadsnära kommuner av tidningen Dagens Samhälle. Övriga nominerade i kategorin är Halmstad och Jönköping. Vinnaren utses 15 maj.

- Det är glädjande och positivt att Lund nomineras till titeln som årets superkommun. Lund gör en stor satsning mot hållbarhetsmålen Agenda 2030  samtidigt som de kommunala kärnuppdragen ständigt ligger i fokus. Det är så vi möter framtiden på bästa sätt, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Rankningen bygger på officiell statistik och är indelad i 18 kategorier. Förutom den historiska utvecklingen inom områden som ekonomi, skola, vård och omsorg, kultur och fritid samt attraktivitet tar modellen också hänsyn till olika framtidsfaktorer som demografi, näringsliv och arbetsmarknad, integration och utbildningsnivå. Av de 18 kategorierna är sju helt nya för i år och är baserade på Agenda 2030-målen.

-  Den här typen av utmärkelser skapar stolthet för hela organisationen. Just nomineringen som en av årets superkommuner är ett kvitto på att vi är på rätt väg för att skapa en hållbar utveckling i kommunen, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör.

Tre kommuner är nominerade i respektive kategori som i år utgår från huvudgrupperna i SKL:s kommungruppsindelning 2017, storstadskommuner, städer/stadsnära kommuner samt småstad/landsbygdskommun.

Läs mer: Nio är nominerade till årets superkommuner