Lund inviger ny mötesplats för barn och beslutsfattare

8 april, 2019

Med avstamp i FNs globala mål om en hållbar utveckling och barns rättigheter inviger Lunds kommun en ny mötesplats, Childrens meeting place. Mötesplatsen är ett träd under vilket barn kan träffa vuxna och prata om frågor som är viktiga för dem. Förutom elever kommer även chefer och politiker från Lunds kommun delta i invigningen. Välkomna till parken bakom Lunds Stadsbibliotek den 11:e april, klockan 15-16.

Under invigningen kommer barn i mellanstadieåldern från hela Lunds kommun  ha med sig synpunkter och idéer om hållbarhet och miljö. Invigningen inleds med en vattenceremoni som genomförs av elever, chefer och politiker tillsammans. Sedan följer uppträdande av elever och samtal mellan vuxna och barn kring olika frågeställningar.

Globträdet är en ideell förening som 2001 fick uppdraget av FN att etablera och driva en mötesplats på FN-området i Nairobi där barn och världens beslutsfattare samtalar om det som är viktigt för barn. Trädet i Nairobi är Moderträdet för alla Children’s meeting places. Idag finns flera Children’s meeting places under andra träd i svenska städer och i världen.