Lund i topp bland fossilbränslefria kommuner i Skåne

26 april, 2019

Nu har projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne gått i mål. I tre år har tio skånska kommuner arbetat tillsammans för att minska sina klimatutsläpp och Lunds kommun ligger i topp, med en halvering av utsläppen och en fossilbränslefrihet på 97 procent i den egna organisationen.

Slutrapporten visar att Lund ligger i topp inom samtliga områden. På tre år har klimatutsläppen från fastigheter, fordonsflotta och resor halverats. Minskningen på nästan 2000 ton koldioxid motsvarar ungefär 1500 flygresor tur och retur till Teneriffa. Stora mängder fossila bränslen har fasats ut genom att se över bland annat uppvärmning, tjänstefordon, tjänsteresor och drivmedelsavtal.

- Det är ett fantastiskt resultat och det är många i organisationen som kan ta åt sig äran. Från den enskilda medarbetaren som väljer cykeln istället för bilen för tjänsteärendet, till förändringen med en samlad fordonsflotta och nya tuffa miljökrav som ställts i stora avtal, säger Elin Dalaryd, delprojektledare för projektet på serviceförvaltningen.

De gemensamma målen för projektet var att uppnå 100 procent fossilbränslefri el, minst 90 procent fossilbränslefri uppvärmning och minst 50 procent fossilbränslefria drivmedel. Lunds kommun klarar målen med råge.

- Vi köper sen länge 100 procent fossilbränslefri el i kommunen och har från och med i år 100 procent fossilfri uppvärmning av våra fastigheter, tack vare att fjärrvärmen från Kraftringen numera är helt fossilfri, säger Pål Svensson, servicedirektör.

Den stora utmaningen har varit drivmedlen och där har Lund gått från 47 % till 88 % fossilbränslefritt på tre år. Det beror bland annat på en omfattande övergång till det förnybara drivmedlet HVO, men också på satsningar på el och biogas. Lund har numera både Skånes grönaste uppvärmning och fordonsflotta!

När det gäller hur medarbetarna reser i tjänsten hamnar Lund på andraplats, och det är också inom det området utmaningarna inför framtiden är störst. Flygresor och personalens tjänsteresor i privata bilar är områden som kommunen behöver arbeta vidare med. Andra utmaningar handlar om att säkra fortsatt tillgång till förnybara drivmedel och driva på marknaden för el- och gasdrivna fordon och arbetsmaskiner.