27 juni, 2019

För tionde året i rad medverkar Lunds kommun i Öresundshuset i Almedalen. Under veckan kommer vi diskutera frågor som är viktiga för Lund och söka svar på frågor om hur vi kan utveckla vår kommun.

Lund FrågarTillsammans med Malmö stad och Region Skåne öppnar Lunds kommun för tionde året i rad, dörrarna till Öresundshuset i Almedalen måndagen den 1 juli. Genom att vara huvudpart i Öresundshuset stärker Lunds kommun sin röst tillsammans med andra viktiga samverkanspartners i regionen. En delegation bestående av ledande politiker och tjänstemän deltar under veckan för att sätta fokus på viktiga frågor för Lunds kommun.

I år vänder vi på perspektivet och i stället för ”Fråga Lund” så är det Lund som frågar. Vi fokuserar på områden där kompetensen i Almedalen kan hjälpa oss besvara frågor som vi behöver svar på för att utveckla vår kommun.

Lunds kommun arrangerar tre seminarier som kommer att hållas i Öresundshuset. Utöver det arrangeras 6-7 stycken rundabordssamtal där företrädare för kommun får chansen att mötas och samtala kring fokusfrågor för olika förvaltningar i kommunen. Politiker och tjänstemän från Lunds kommun kommer också att ingå i andra arrangörers seminarier samt möta och samtala med regionala och nationella makthavare, investerare och intressenter.

Den totala budgeten för Lunds kommun är 700 000 kronor enligt beslut från kommunstyrelsen. 350 000 kronor går till partnerskapet i Öresundshuset, resten till bl.a. resor, logi och omkostnader för de egna arrangemangen.

På lund.se/almedalen och under #lundfrågar i sociala medier finns möjlighet för vem som helst att bidra med frågeställningar och följa våra arrangemang på plats.

Lunds kommuns seminarier:


Varför lockar Sverige inte fler migranter?

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55822

Hjälp oss lösa världsproblemen. Hur kan vi omvandla forskningens insikter i praktiken?

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55823

Hur påverkar framtidens järnvägar våra städer?

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55998