Kommunala handlingar nu öppna för alla

1 februari, 2019

Ökad öppenhet och insyn med minskad administration. Från och med den 1 februari 2019 kommer alla handlingar för samtliga nämnder i Lunds kommun att publiceras på www.lund.se/handlingar.

Att öka samhällsengagemanget är ett av Lunds kommuns fokusområden och öppenhet är en viktig del av Lunds kommuns vision som ska genomsyra allt arbete. Därför vill kommunen nu göra det enklare att ta del av olika sammanträdeshandlingar på www.lund.se/handlingar.

- På det här sättet gör vi handlingarna tillgängliga för alla på ett både transparant och rättssäkert sätt och det är vi väldigt glada över. En annan stor fördel för kommunen är att vi förenklar och moderniserar arbetssättet för nämndsekreterarna genom att börja publicera så här, säger Sofia Gulstad som är kommunens ärendeutvecklare.

Från och med den 1 februari 2019 kommer alla handlingar, som till exempel kallelser, protokoll och beslutsunderlag i ärenden till kommunens sammanträden att finnas på www.lund.se/handlingar. Fram tills nu har endast kallelser och protokoll varit öppna för alla.

- Förändringen innebär att allmänheten också ska kunna ta del av tjänsteskrivelser och beslutsunderlag som redogör för bakgrunden till beslut, utan att behöva logga in eller begära ut handlingarna, säger Sofia Gulstad.

Via länken www.lund.se/handlingar kommer alla handlingar till sammanträden, förutom handlingar som är skyddade enligt GDPR/dataskyddsförordningen eller är markerade med sekretess, att finnas tillgängliga.

De handlingar som innehåller känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter är skyddade enligt GDPR. Det är dock möjligt att begära ut handlingen från kommunen med stöd av offentlighetsprincipen. Sekretessmarkerade handlingar är inte offentliga allmänna handlingar. Handlingarna kommer ligga publicerade på www.lund.se/handlingar i tio år från och med januari 2019.