Kommun och polis jobbar tillsammans för ett tryggare Lund

5 juni, 2019

Det ska både vara och kännas tryggt i Lunds kommun. Nu presenterar Lunds kommun och Lundapolisen fem särskilda fokusområden som ska prioriteras under en fyraårsperiod. Dessutom börjar kommunens första ordningsvakter att jobba idag.

Philip Sandberg och Patrik Isacsson undertecknar överenskommelsen mellan Lunds kommun och Lunds polis.

Kommunen och polisen ska tillsammans jobba för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Genom att underteckna en gemensam samverkansöverenskommelse befästes idag samarbetet ytterligare.

- Vi från Lundapolisen är mycket tacksamma för att vi har en bra dialog med kommunen i vårt dagliga arbete. Vi är kända för vår goda samverkan och den kommer vi fortsätta utveckla, säger Patrik Isacsson, lokalpolisområdeschef i Lund.

Mellan år 2019-2022 ska särskilt fem fokusområden lyftas: Trygghetsskapande åtgärder, satsning på ungdomar, brott mot äldre, brott i nära relationer samt alkohol och andra droger.

- För Lunds kommun är det av stor betydelse ha en god samverkan med polisen. Vi arbetar målinriktat tillsammans för att öka tryggheten för alla Lundabor, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

Samverkansöverenskommelsen blir samarbetets styrdokument, medan de gemensamma åtgärderna mellan polis och kommun bland annat kommer att synas inom ramen för de medborgarlöften som tas fram samt i separata handlingsplaner.

Tidigare i år gav kommunstyrelsen i kommunkontoret i uppdrag att ansöka om tillstånd för ordningsvakter. I dag är första arbetsdagen för kommunens ordningsvakter som kommer att jobba i de centrala delarna, inom den så kallade c-triangeln.

- Äntligen kan vi börja med det trygghetsskapande uppdraget med ordningsvakter i de centrala delarna av Lund. Det passar särskilt bra att vi sätter igång nu kring studenter och skolavslutningar då det blir mycket rörelse i stan, säger kommunens säkerhetschef Håkan Nilsson.