Klimatrapport överlämnad till kommunstyrelsen

3 april, 2019

Den 3 april överlämnade Lunds kommuns klimatpolitiska råd sin första rapport till kommunstyrelsen. Målen för 2020 bedöms vara inom räckhåll, men att nå målen för 2030 och 2050 ses som en betydligt större utmaning.

Philip Sandberg tar emot rapporten från klimatrådets ordförande Lena Neij och vice ordförande Roger Hildingsson.

Rådets uppdrag är att i en årlig rapport granska kommunens arbete för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning, samt föreslå förbättringar som bidrar till att kommunen når sina klimatmål.

-I vår första rapport säger vi att kommunen är på god väg att nå flera av de mål som tagits för 2020 men att det kommer att vara en betydligt större utmaning att nå målen för 2030 och 2050, säger rådets ordförande professor Lena Neij som, tillsammans med vice ordförande Roger Hildingsson, överlämnade rapporten till kommunstyrelsen.

Rådet består av ytterligare sex experter med tvärvetenskaplig kompetens från Lunds universitet och SLU Alnarp. Inspirationen till rådet kommer från det nationella Klimatpolitiska rådet, och är det första i sitt slag bland svenska kommuner.

I samband med Lunds hållbarhetsvecka arrangeras ett seminarium där det klimatpolitiska rådet presenterar rapporten för allmänheten. Vid seminariet medverkar Fredrik Ljunghill, kommunalråd (m) och vice ordförande i kommunstyrelsen samt Anders Almgren, oppositionsråd (s). Eventet hålls i Magle Konserthus den 10 april kl 18-20 och är öppet, ingen föranmälan behövs.

Lunds kommuns klimatpolitiska råds rapport finns i sin helhet via länken nedan.

Relaterad information