Innovationsplattformen Future by Lund får fortsatt stöd

2 september, 2019

Future by Lund, innovationsplattformen i Lunds kommun, har fått förlängt stöd från Vinnova. Det innebär att plattformen kommer att fortsätta att arbeta för smarta och hållbara innovationer fram till årsskiftet 2021/22. Vinnova stöttar plattformen med 6,65 miljoner SEK.

Future by Lund startade 2014 som en av Sveriges då fyra innovationsplattformar. Med tiden blev innovationsplattformarna sex stycken och fram till 31 augusti 2019 hade förutom Lund också Stockholm, Malmö, Göteborg, Borås och Kiruna stöd av Vinnova. För den kommande perioden har fem plattformar beviljats stöd.

I Lund har arbetet varit inriktat på att arbeta i mellanrummet mellan universitet, kommun och företag för att öka samarbetet kring smarta och hållbara innovationer. Plattformen räknar med att ha engagerat över 300 personer i 70 organisationer. Under åren har Future by Lund haft 42 events, varit inblandat i 61 projekt och varit med om att ha attraherat 251 miljoner SEK i extern finansiering till Lund från till exempel Vinnova och EU.

Inom Future by Lund har flera samarbeten startat. Ett exempel är i projektet Future Living vilket resulterade i att E.ON just nu anlägger ett helt nytt lokalt energisystem kallt ectogrid™ på Medicon Village. Ett annat projekt som tidigt fanns inom Future by Lund är den kommande elvägen på Getingevägen, vilket nu drivs av Innovation Skåne och konsortiet Elväg Syd där Future by Lund ingår. Ett annat stort projekt där Future by Lund deltar är EU-projektet Cultural and Creative Cities and Spaces som leds av Trans Europe Halles på Mejeriet.

Ambitionen för Future By Lund för den kommande perioden är att driva eller vara med i tjugo projekt samt att skapa fyra testbäddar per år. Andra mål är att utvidga nätverket, att skapa en digital plattform för deltagarna samt att skaffa fler internationella kopplingar.

‑I Future By Lund kan vi hitta nya kombinationer som inte gjorts tidigare, säger Per Persson, Näringslivs- och turismchef i Lunds kommun. Vi hoppas att vi på så vis kan skapa banbrytande innovationer i de organisatoriska mellanrummen. Vår förhoppning är att det inom vårt samarbete ska uppstå betydande innovationer som i framtiden kan nämnas tillsammans med lundaupptäckter som till exempel Bluetooth, pacemakern och den konstgjorda njuren.

‑ Vi ser att städerna som motor för utveckling är viktiga och kommer att bli allt viktigare i framtiden, säger Peter Kisch, projektledare för Future by Lund. I städerna kommer man att ta fram nya lösningar och där har vi möjlighet att flytta idéerna inom nätverken. Tidigare hittade städer själva lösningen på sina utmaningar, nu tenderar lösningarna allt mer att bli i samarbeten mellan det offentliga och företagen.

 

Relaterad information