Högt betyg för Lunds kommuns företagsklimat

15 april, 2019

Resultatet för årets mätning Öppna Jämförelser Företagsklimat (Insikt) visar på att Lunds kommuns myndighetsutövning får fortsatt högt betyg, trots viss nedgång. Mätningen görs av Sveriges kommuner och landsting.

Lunds kommun får sammantaget NKI 73* på en 100-gradig skala. Det är en poäng högre än genomsnittet i landet men en försämring med tre poäng jämfört med resultatet för Lund 2017. Myndighetsområdet Livsmedel får fortsatt mycket högt betyg, NKI 83, trots ett tapp på två poäng. Betyget för Miljö förbättras från 74 till 75.

- Ett bra företagsklimat är avgörande för Lunds utveckling och en förutsättning för en god välfärd. Det är därför en fråga vi prioriterar högt. Den nyligen öppnade företagslotsen som ska underlätta kontakten med kommunen är ett exempel på hur vi arbetar för att förbättra företagsklimatet, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

Serveringstillstånd går ner från 78 till 77. Störst förändring finns inom Bygglov som minskar från 64 till 58 samt Markupplåtelse som tappar från 69 till 57 NKI.

- De satsningar på infrastruktur som görs i Lund innebär påfrestningar för näringsidkare under byggtiden, vilket avspeglas i mätningen. Slutresultatet kommer dock att bli riktigt bra - vacker stadsmiljö och god tillgänglighet. Då har vi också goda förhoppningar om att det samlade NKI-värdet ökar igen, säger Per Persson.

FAKTA Undersökningen

Öppna jämförelser Företagsklimat är en sammanställning av resultaten från servicemätningen Insikt på nationell nivå och en rankning av kommunerna.

De myndighetsområden som mäts är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Du kan läsa mer om undersökningen hos SKL.