20 februari, 2019

Genom digitalisering och engagemang möjliggörs en trygg framtid för kommunens äldre.

Från vänster Emma Borrie, enhetschef seniorverksamheten, Katharina Hammar, aktivitetssamordnare och Inga-Kerstin Eriksson, ordförande vård- och omsorgsnämnden

I fredags förklarades Träffpunkt Arkivgatan öppen. Den nybyggda träffpunkten är en mötesplats för samvaro och delaktighet för seniorer i Lunds kommun.

Det fanns inte många kvadratdecimetrar kvar att klämma in någon på. Kön ringlade ute på trottoaren så folk fick släppas in 30 min tidigare.
- Att Arkivgatan ska göra en resa genom modern nutid och in i digital framtid var många blivande besökare intresserade av
och nöjda med. Många testade VR-glasögonen och jag är säker på att det på första IT-Caféet kommer väldigt, väldigt många besökare, säger Katarina Hammar, aktivitetssamordnare på träffpunken.

Varmt välkomna alla seniorer i Lunds kommun!

Läs mer om Träffpunkt Arkivgatan

Fakta om Träffpunkterna i Lunds kommun

Träffpunkter är en viktig del av det förebyggande arbetet och ger seniorer (65 år och äldre) i Lunds kommun möjlighet till god stimulans i vardagen. Verksamheten bidrar till att seniorer bibehåller sin självständighet. De motverkar ensamhet och isolering samt fördröjer behovet av vård- och omsorgsinsatser.