FN-Inkubatorn invigd i Lund

21 oktober, 2019

Den 21 oktober 2019 var en betydelsefull dag för Lund. Det var dagen då FN via UNOPS var med och invigde sitt första globala innovationscenter i Europa på Ideon Science Park.

Invigningen av FN-verksamheten UNOPS skedde den 21 oktober 2019 i Lund. Redan under hösten 2018 blev det klart att UNOPS, FN:s projektleveransorganisation, sätter upp ett av sina av sina globala innovationscenter (Global Innovation Centre) på Ideon i Lund. Invigningen hölls den 21 oktober och drog fullt hus med cirka 400 besökare främst från Lund men också från hela Sverige och världen.

Invigningstalare var Grete Faremo, Executive Director, UNOPS, Ibrahim Baylan, Sveriges näringsminister, Kjell-Håkan Närfeldt, chefsstrateg, Vinnova, Louise Eklund, regionråd, Region Skåne, Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande i Lund och Mia Rolf, CEO, Ideon Science Park.

‑ Att uppnå hållbarhetsmålen kommer att kräva innovation, säger Grete Faremo. För att få slut på fattigdom och reducera ojämlikhet krävs fundamentala förändringar i hur vi producerar, distribuerar och konsumerar. Sverige har en innovationskultur och en stark infrastruktur att matcha den med. Här finns också den rätta sociala infrastrukturen och ett engagerat ekosystem av intressenter som vill transformera idéer till verklighet.

FN planerar totalt 17 innovationscenter runt om i världen och innovationscentret i Lund är ett av de första i världen och det allra första i Europa som öppnas. Det här är ett led att arbeta mot de globala utvecklingsmålen inom Agenda 2030.

Den svenska näringsministern Ibrahim Baylan påminde om att innovationer också är en möjlighet för det svenska innovationssystemet som exportvara.

‑ Innovationer behövs för att skapa hållbara tillväxt och hållbar förändring. Innovationer är bra för miljö och klimatet men jag ser förstås också enorma affärsmöjligheter för Sverige när nya jobb och hållbar tillväxt skapas, säger Ibrahim Baylan. 

Innovationscentret i Lund ska ge stöd till enskilda företag och uppfinnare men också bistå med kunskap, modeller och stöd till utvecklingsländer som påbörjar en uppbyggnad av egna system för innovation.

‑ Detta är en dag för förändring och hopp. När antalet katastrofer i välden ökar måste vi bygga globala strukturer för att verkligen göra skillnad, säger Mia Rolf.

Innovationscentret i Lund ska ledas av Sarah Emond, central manager UNOPS GIC Sweden. FN driver innovationscentret med Vinnova, utrikesdepartementet och näringsdepartementet som delfinansiärer.