12 september, 2019

Varje år delar Lunds kommun ut miljöbragden till anställda i organisationen som har gjort insatser med långsiktigt positiva effekter för miljön. I år gick utmärkelsen till förskolechefen Annica Cederberg och upphandlaren Marie Anzelius.

Annica får miljöbragden för sitt stora engagemang i hållbarhetsarbetet inom förskolor och skolor i Veberöd, där hon inspirerar och möjliggör för den kommande generationen att hushålla med jordens resurser.

Marie får miljöbragden för att hon med engagemang och stor kunskap har arbetat målmedvetet med upphandling av livsmedel och har tagit hållbarhetsbegreppet till en ny nivå.

Även förre renhållningsdirektören Lars-Åke Svensson fick ett hedersomnämnande med motiveringen: ”för att han under sin tid som renhållningsdirektör initierade och genomförde en rad åtgärder inom avfallsinsamling. Hans utvecklingsarbete av fyrfackskärl för villahushåll har rönt stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt.”

 

Miljöbragden 2019 Miljöbragden 2019

 

 

 

 

 

 

 

På bilderna ser vi Annica Cederberg och Marie Anzelius tillsammans med kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts ordförande Camilla Neptune samt Lars-Åke Svensson.