En digital tvilling ska hjälpa Lund att utveckla staden

9 juli, 2019

Vinnova satsar på nya kompetenscentrum där forskning och utbildning i världsklass ska bedrivas inom områden som är viktiga för Sverige. Ett av dem är Chalmers centrum Digital twin cities, där Lunds kommun kommer att gå in som partner.

En digital tvilling är en kopia av något som finns i verkligheten. Tekniken innebär att all information, om exempelvis byggnader, broar och vägar, kopplas ihop och ger möjlighet att digitalt visualisera hela staden. I den digitala tvillingen, eller kopian av staden, kan man sedan simulera förändringar för att se hur omgivningen påverkas och därefter fatta väl underbyggda beslut gällande exempelvis stadsutveckling. Det är betydligt enklare att experimentera och testa förändringar i den digitala världen än i den verkliga fysiska världen.

Åsa Melvanius– Lunds kommun kommer att bidra med kunskap och data för att utveckla plattformen för digitala tvillingar av städer. Genom samarbetet får vi tillbaka ny kunskap om hur vi kan utveckla vår egen stad, säger Åsa Melvanius, digitaliseringschef. Jag tycker det är väldigt spännande att Lunds kommun är med i detta projekt och jag tror ännu inte att vi förstår allt vi kommer att kunna använda denna teknik till, fortsätter Åsa.

Digitala tvillingar har på senare år revolutionerat tillverkningsindustrin och används dagligen för att utveckla och bygga allt mer förädlade produkter. Tekniken har också spridit sig till planeringen och utvecklingen av våra städer, men är där vanligtvis begränsad till visuell representation. Centrumet Digital twin cities kommer att utveckla konceptet digitala tvillingar för städer och lyfta det bortom ren visualisering – genom att modellera och simulera staden som ett komplext multifysiksystem baserat på realtidsdata.