Cykelvelometern 2019: Lund på tredje plats

23 maj, 2019

Lunds kommun hamnar på tredje plats i Cykelfrämjandets årliga Cykelvelometer och får därmed en topplacering för tionde året i rad.

Cecilia Barnes (L) och Erik Nilsgart, trafikingenjör på Gatu- och trafikavdelningen tar emot pris.Cyklingen är på väg att bli ett konkurrenskraftigt färdmedelsval i vår vardag. Men för att det ska fortsätta så, måste kommunerna arbeta med att anpassa infrastruktur och service till de som valt cykeln som sitt huvudsakliga sätt att ta sig fram. Cykelfrämjandet mäter denna utveckling och utser varje år den kommun som arbetat bäst med att främja cyklingen. Lund har, de tio år rankingen funnits, hållit sig i toppen. I år, 2019, kom Lund på tredje plats.

- Vi är jätteglada för att ligga i framkant, det gör vi för att förutsättningarna ständigt förbättras och cykelplaneingen är naturlig del i planering, utveckling av transportsystemet och användning av systemet. Men vi har lite att jobba på, nämligen att öka andelen resor med cykel. Dels de lokala resorna i tätorterna och dels de regionala cykelresorna mellan tätort, säger Börje Hed (FNL), kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen.

På första och andra plats hamnar Uppsala kommun respektive Linköping kommun. 

- Att ställa om till hållbara transportsystem är en global fråga, inte lokal. Ju fler städer som arbetar för detta och hittar lösningar som andra kan lära sig av, desto bättre. Vi i Lund gläds därför åt att Uppsala får Cykelfrämjandets fina utmärkelse. Vi gläds också åt att Lund fortfarande ligger i framkant i denna ranking; vi har arbetat för cykling länge och tar just nu stora kliv framåt med till exempel det nordsydliga cykelstråket i centrum och den infrastruktur för cykel som byggs i längs spårvägslinjen.