Cykelparkering på Clemenstorget stängs

13 november, 2019

Måndag 25 november stänger vi ett hörn av cykelparkeringen på Clemenstorget för att kunna fortsätta byggandet av torget. Vi öppnar därför upp cykelparkering i Godsmagasinet, på andra sidan gatan.

I januari 2020 monteras ytterliga re cykelparkering i form av tvåvåningsställ intill spår 1 vid Lund C.

Byggprojektet på Clemenstorget

Alla cyklar som står kvar inom det markerade området kommer att forslas bort den 25 november.

Bortforslade cyklar i Lunds kommun