Beslut att bygga Hedda Anderssongymnasiet

26 september, 2019

Hedda Anderssongymnasiet ska byggas på Svaneskolans tomt för en maximal kostnad på 750 miljoner kronor. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta beslut om placering av Svaneskolan och ska pröva om Svaneskolan ska ingå i byggnationen av den nya gymnasieskolan eller placeras direkt på Parksskolan utan tillfällig placering på Lerbäcksskolan. Det beslutade kommunfullmäktige i Lunds kommun under torsdagens sammanträde.

Det har sedan tidigare beslutats att Hedda Anderssongymnasiet ska byggas på Svaneskolans tomt. I våras inleddes en utredning om alternativa lösningar och finansiering av Hedda Anderssongymnasiet. Bakgrunden till utredningen var den försenade tidsplanen för byggandet av skolan på tomten där Svaneskolan ligger i dag, Lunds kommuns ekonomiska situation och osäkerheten kring samverkansavtalet med de närliggande kommunerna gällande gymnasieplatser. Efter att alternativen jämförts kvarstod två alternativ; att bygga skolan som planerat på Svaneskolans tomt eller att kommunen hyr lokaler av en extern fastighetsägare på Ideon.

Kommunfullmäktige beslutade under mötet den 26 september 2019 att Hedda Anderssongymnasiet byggs på Svaneskolans tomt med en maximal investeringsnivå om 750 miljoner kronor i 2019 års kostnadsnivå.

På tomten där Hedda Anderssongymnasiet ska byggas ligger Svaneskolan. Kommunfullmäktige beslutade under mötet att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder ta beslut om var Svaneskolan ska placeras.

I det uppdraget ingår att pröva att samlokalisera Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet på Svaneskolans tomt som två skolenheter inom befintlig plan för Hedda Anderssongymnasiet eller att direkt placera Svaneskolan på Parkskolan, utan tillfällig placering vid Lerbäckskolan.

Samlokaliseringen skulle innebära att de båda skolorna skulle ingå i byggnationen när Hedda Anderssongymnasiet byggs men vara två olika skolenheter.  Samlokaliseringen eller alternativet att placera Svaneskolan direkt på Parkskolan ska nu utredas av berörda nämnder.

- Det är bra att vi nu har ett politiskt beslut att bygga Hedda Anderssongymnasiet i enlighet med de planer som tagits fram och som är väl underbyggda. Nu ska vi fokusera på att hitta en långsiktig och hållbar placering för Svaneskolan. Högstadietiden är en skör tid i en ung människas liv där en lugn och trygg skolgång är avgörande.  Vårt absoluta fokus är att göra det så bra som möjligt för våra elever och medarbetare, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör.

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, att fatta beslut om tillfälliga lokaler för Svaneskolan och Hedda Andersssongymnasiet. Slutgiltigt beslut om evakueringar kommer alltså att fattas av KSAU.