Ansök till integrationsrådet

16 januari, 2019

Nu är det dags för föreningar som arbetar med integration att anmäla sitt intresse till Lunds kommuns integrationsråd. Lämna intresseanmälan senast den 10 februari 2019.

Integrationsrådet är Lunds kommuns forum för dialog mellan kommunen och föreningar som arbetar med integration. I rådet möts kommunen och föreningarna för att utbyta information och det finns möjlighet att lämna förslag och synpunkter. Rådet träffas 4 gånger per år och föreningar som deltar får arvode. Rådet består av förtroendevalda från flertalet av kommunens nämnder och 14 föreningar.

Kriterier

Vill er förening anmäla intresse om att vara med i integrationsrådet? Tänk i så fall på att föreningen ska:

  • Ha sin verksamhet i Lunds kommun.
  • Vara demokratiskt uppbyggd och inte driva partipolitik eller enbart religiös verksamhet.
  • Vara öppen på lika villkor för alla.
  • Kunna visa stadgar där det framgår att föreningen är ideell.
  • Ha minst 20 medlemmar.

Om fler än 14 föreningar anmäler sitt intresse får de föreningar som har flest medlemmar plats i rådet. Observera, föreningar som redan är medlemmar i rådet ska också lämna in en intresseanmälan.

Lämna intresseanmälan

Anmäl er förening senast den 10 februari via:

E-tjänst

Post till:

Kommunkontoret
Magdalena Titze
Box 41,
221 00 Lund

Relaterad information