Angående olycka på lekplats i Stadsparken

4 juli, 2019

Ett barn skadade under onsdagen sitt finger allvarligt då hon åkte rutschkana i Stadsparken i Lund. En mycket allvarlig händelse som Lunds kommun tar på stort allvar.

Personal från tekniska förvaltningen spärrade genast av rutschkanan efter händelen och under torsdagsmorgonen har rutschkanan kontrolleras. Vid kontrollen upptäcktes det att det fattades ett flertal skruvar mellan plåten och sargen. Detta skapade en glipa där flickans finger fastnat. Eftersom dessa skruvar sitter mycket hårt fast går det inte att utesluta att någon skruvat loss dessa med avsikt. Under nästa vecka kommer konstruktören som gjort rutschkanan till Lund för att inspektera och undersöka vad som hänt.

Om det inte går att utesluta att någon uppsåtligen förstört rutschkanan kommer tekniska förvaltningen att polisanmäla händelsen. Det kommer i så fall att ske efter att konstruktören undersökt rutschkanan.

Hela lekplatsen i Stadsparken har kontrollerats efter olyckan för att utesluta att någon annan del av lekplatsen vandaliserats. Lunds kommun kommer att öka tillsynen av lekplatsen och kommer de närmaste veckorna ha daglig översyn av lekplatsen.

Lunds kommun gör en årlig besiktning av lekplatserna i kommunen med hjälp av en extern förrättare. Utöver det görs fyra funktionskontroller per år där man letar efter eventuella fel och skador på lekutrustningen. Den senaste funktionskontrollen som gjordes av lekplatsen i Stadsparken gjordes den 21 maj 2019 och protokollet visar ingen brist.

Rutschkanan där olyckan inträffande är avspärrad fram tills den blivit undersökt av konstruktören.