Vi installerar solpaneler för att driva våra fordon!

5 september, 2018

Lunds Renhållningsverk fortsätter sitt hållbarhetsarbete med att installera solpaneler på verksamhetens tak. Det är ett sätt att få fossilfri el som kan komma verksamheten till godo genom att driva våra elfordon.


Lunds Renhållningsverk är sedan tre år tillbaks helt fossilfria vad gäller drivmedel. Fordonen går på biogas och HVO-diesel. Nu börjar elfordon finnas för branschen och en första eldriven gatusopmaskin ingår nu i fordonsflottan vid sidan om två eldrivna tjänstebilar.

Med tanke på de fördelar som elfordon kan ge i tätbebyggt område med tystare gång kommer fler elfordon att köpas in i framtiden. Detta gör att behovet av el kommer att öka.

Vi satsar därför på att utnyttja de stora takytor som finns på verkstad och andra byggnader där solpaneler kan installeras. Vår första etapp med solceller har effekten 128 kW.
Det kommer att ge en elproduktion på ca 110 000 kWh per år. Solpanelerna är placerade på verkstadens tak. Elen från den anläggningen motsvarar ca ¼ av vår totala elförbrukning.

Planer finns för fler solpaneler. Ansökan om bidrag har lämnats för ytterligare en anläggning med effekten 373 kW.